Studium spekter


Stav připojení:

Pohled na experiment:
Výběr a zapnutí výbojky, nastavení integračního času:
 
Předdefinovaný integrační čas (úloha pro SŠ)
Náhled měření spektra
Stav měření:
Proměření spektra:
Nastavení integračního času:
Záznam spektra:
Výběr záznamu:
Stažení záznamu: